VĂN HÓA ỨNG XỬ 6T

 

1. TRUNG THỰC: TRUNG THỰC TRONG CÔNG VIỆC VÀ DŨNG CẢM NHẬN LỖI SỬA CHỮA ĐỂ NGÀY MỘT TIẾN BỘ VÀ HOÀN THIỆN BẢN THÂN.

2. TRUNG TÍN: TRUNG THÀNH VỚI TỔ CHỨC, TRỌNG CHỮ TÍN VÀ GIỮ UY TÍN TRONG KINH DOANH, CAM KẾT GIỮA LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG.

3. TẬN TÂM : LUÔN TẬN TÌNH NỖ LỰC HẾT SỨC MÌNH VÌ CÔNG VIỆC, VỚI KHÁCH HÀNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA CÔNG TY VÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH & XÃ HỘI.

4. TÔN TRỌNG : TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG, TÔN TRỌNG CẤP TRÊN & ĐỒNG NGHIỆP. TÔN TRỌNG CÁC QUY TẮC VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA TỔ CHỨC.

5. TỰ TIN: TỰ TIN VÀ BẢN LĨNH TRONG CUỘC SỐNG & CÔNG VIỆC CỦA MÌNH.

6. THÂN THIỆN: LUÔN CHÂN THÀNH VÀ ĐOÀN KẾT GIÚP ĐỠ ĐỒNG NGHIỆP, TRONG ỨNG XỬ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY. TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THUẬN LỢI CÓ VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ VĂN MINH, LỊCH SỰ.

HÀNH XỬ ĐÚNG MỰC – THÀNH CÔNG BỀN VỮNG