Hướng đến sự thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về lĩnh vực dịch vụ và vận chuyển hàng hóa Xuất nhập khẩu cùng với sự phát triển bền vững của công ty với nhận thức: Phục vụ khách hàng tận tay, tận tâm.

Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát cam kết :

Nỗ lực tập trung các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đồng thời tuân thủ hệ thống pháp luật Việt nam cũng như những công ước quốc tế được Việt nam phê chuẩn và các yêu cầu khác mà công ty đã thỏa thuận, thừa nhận.

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý, không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và môi trường làm việc, để đáp ứng nhu cầu của thị trường luôn thay đổi. Làm đúng ngay từ đầu để giảm thiểu, tiến tới không còn sản phẩm dịch vụ không phù hợp, không còn điều kiện chưa phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Chia sẻ và luôn lắng nghe, tôn trọng khách hàng là yêu cầu tối thượng. Thấu hiểu và phục vụ khách hàng giao và nhận tận tay, tận tâm. Vận chuyển hàng hóa Xuất nhập khẩu đi và đến các nhà máy an toàn, đúng thời gian, địa điểm. Giữ chữ tín trong lời nói và hành động. Cam kết và chịu trách nhiệm cao trong công việc.

Cung cấp đến khách hàng các sản phẩm và dịch vụ như đã cam kết. Dịch vụ và sản phẩm được sản xuất từ đội ngũ cán bộ công nhân viên đã qua đào tạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Chính sách chất lượng được thiết lập bằng văn bản, đồng thời phù hợp với mục tiêu đề ra. Chính sách cụ thể hóa được mục đích. Toàn bộ hệ thống văn bản được phổ biến công khai toàn công ty để mỗi thành viên thấu hiểu tường tận, thực hiện chính sách này một cách tự giác và có hiệu quả.